Hovsa dart klub

Bestyrelse.

Formand                        :Patrik Korr.

Næstformand               : Per Brøndum.

Barudvalgsformand     : Per Brøndum.

Kasserer                        : Karen Marie Bech.

Spiller udvalg                : Flemming Nielsen.

Medlem                         : Martin Jensen.

Medlem                         : Per Henriksen.

Suppleant                     : Søren Crone.

Suppleant                     : Christian Brøndum.

Revisor                          : Allan Pedersen.

Revisor                          : Michael Andersen.

Revisor sup                  : Gert Sørensen.

 

 

Karen Marie Bech.

Kasser. 
E-Mail.
kmbech@mail.dk

Per Brøndum.

Næstformand og Barudvalgs formand

Email: perbc21@gmail.com

Per Henriksen.

Bestyrelses medlem.

Email: goddart65@hotmail.com

Martin Jensen.

Medlem af Bestyrelsen.

mjmarketing@hotmail.dk 

Flemming Nielsen.

Spillerudvalgs formand og Kontakt person.

fgnielsen@mail.tele.dk

Tlf 20419826

Søren Crone Nielsen

Bestyrelses suppleant.
E-mail.
cronesmalerfirma@gmail.com

Christian Brøndum

Supleant.
E-mail.
Christianxujec98@gmail.com

Allan Pedersen.

Revisor.
E-Mail.
allped@sol.dk
Tlf.
60774653.

Michael Andersen.

Revisor.

Gert Sørensen.

Revisor Supleant.
E-mail.
hedelund6@hotmail.dk
Tlf.
24844305.