Oldboys.

Hovsas oldboys

Oldboys Spiller.

Per Andersen.

Charly Sørensen.

Henrik Primdal.

Gert Sørensen.

Henrik Nonbo.

Michael Graversen.

Allan Pedersen.

Erling Malthsen.

Sanne Vennersdorf.

Bjarne Kvist.

Karen "Rie" Marie bech

Kent Hansen.

Søren Crone.

Stig Crone.

Klaus Jacobsen.

Freddy Jacobsen.

Per m j.

Kaj Højris.

Karsten Hansen.