Hovsa dart klub

Bestyrelse.

Formand                        :Charly Sørensen. 

Næstformand               : Per Brøndum.

Kasserer                        : Karen Marie Bech.

Barudvalgsformand     : Gert Sørensen.

Spiller udvalg                : Martin Jensen.

Medlem                         : Per Henriksen.

Medlem                         : Per Brøndum.

Suppleant                     : Søren Crone.

Suppleant                     : Christian Brøndum.

Revisor                          : Allan Pedersen.

Revisor                          : Sanne Vennersdorf.

Revisor sup                  : Martin Jensen.

Revisor sup 2               : Christian Brøndum.

 

Charly Sørensen.

Formand. 
E-mail. charlysorensen@gmail.com

Tlf.30891159.

Karen Marie Bech.

Kasser. 
E-Mail.
kmbech@mail.dk

Per Brøndum.

Næstformand.

Email: perbc21@gmail.com

Martin Jensen.

Spiller udvalg og revisor suppleant.

mjmarketing@hotmail.dk 

Per Henriksen.

Medlem af Bestyrelsen.

Email: goddart65@hotmail.com

Gert Sørensen.

Barudvalgsformand.
E-mail.
hedelund6@hotmail.dk
Tlf.
24844305.

Søren Crone Nielsen

Bestyrelses suppleant.
E-mail.
cronesmalerfirma@gmail.com

Christian Brøndum

Supleant og Revisor supleant
E-mail.
Christianxujec98@gmail.com

Allan Pedersen.

Revisor.
E-Mail.
allped@sol.dk
Tlf.
60774653.

Sanne Vennersdorf.

Revisor.
E-Mail.
Sanne.vennersdorf@mail.dk
Tlf.
23459834.